Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Thứ tư, 29/06/2022

558
+ aa -

Điều hành tác nghiệp

Cập nhật lúc : 11:15 14/09/2020
Văn phòng Điều phối tập huấn Sổ tay PforR tại huyện A Lưới
Ngày 08/9, Văn phòng Điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với UBND huyện A Lưới tổ chức tập huấn về Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2020 cho thành viên BCĐ huyện, lãnh đạo các xã trên địa bàn huyện

Tại khoá tập huấn các học viên sẽ được giới thiệu nội dung cơ bản của Sổ tay hướng dẫn thực hiện Chương trình “Hỗ trợ thực hiện hai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020”,

Được biết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình Giảm nghèo bền vững đươcj  vay vốn của WB, là chương trình cho vay trong đó việc giải ngân dựa theo kết quả (PforR). Tổng nguồn vốn vay ODA do WB tài trợ là 153 triệu USD. Đây là chương trình PforR thực hiện lần đầu đối với cả hai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và chương trình 135 (một hợp phần quan trọng của chương trình giảm nghèo bền vững) mà vốn vay sẽ được hòa đồng vào ngân sách trung ương để hỗ trợ cho 18 địa phương thực hiện.

 Chương trình PforR sẽ tập trung vào việc hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ tăng năng suất nông nghiệp và đa dạng hóa sinh kế tăng thu nhập cho người dân khu vực nông thôn, nhất là người nghèo, người dân tộc thiểu số. PforR sẽ giúp việc thực hiện lồng ghép các hoạt động và nguồn lực thực hiện hai chương trình mục tiêu quốc gia được thuận lợi hơn, tránh được sự chồng chéo, trùng lắp, phát huy được sức mạnh tổng hợp của các nguồn lực, hướng các địa phương vào những kết quả cụ thể, thúc đẩy toàn bộ quá trình cải cách.

 Để giúp các địa phương thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Ủy ban Dân tộc giới thiệu Sổ tay hướng dẫn thực hiện chương trình (EOM) nhằm mục đích cung cấp thông tin và hướng dẫn cán bộ các cấp một cách hệ thống các kiến thức cơ bản trong quản lý, vận hành các dự án thuộc chương trình và các công tác liên quan như công tác kế hoạch, phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất, đa dạng sinh kế, theo dõi, báo cáo, công tác quản lý tài chính, công tác đấu thầu mua sắm…Thông qua hội thảo nhằm thống nhất các nội dung hoàn thiện sổ tay hướng dẫn thực hiện chương trình “Hỗ trợ thực hiện hai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020”, vay vốn của WB cho 18 tỉnh tham gia chương trình.

VPĐP NTM TTH (TH)