Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Thứ tư, 29/06/2022

529
+ aa -

Điều hành tác nghiệp

Cập nhật lúc : 10:36 14/04/2020
Nghiên cứu thực trạng tổ hợp tác trong xây dựng nông thôn mới
Vừa qua, Chi cục Phát triển Nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế đã phối hợp với Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD) thực hiện nghiên cứu về hoạt động của tổ hợp tác, nhóm sản xuất tại trong bối cảnh thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới .

Qua đó, Nghiên cứu được tiến hành cho 150 người tại địa bàn 18 xã thuộc 3 huyện Nam Đông, Phú Vang và Phong Điền. Đối tượng nghiên cứu là các các tổ, nhóm hoạt động về các lĩnh vực khác nhau như trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng đánh bắt thủy hải sản…

Nghiên cứu này có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá thực trạng hoạt động, nguyện vọng, khả năng và mức độ bền vững của các tổ, nhóm sản xuất. Đồng thời, làm cơ sở đề xuất với các địa phương nghiên cứu nói riêng, với quy hoạch chung của tỉnh nói chung việc nên hay không thực hiện kế hoạch chuyển đổi tổ, nhóm sản xuất thành các hợp tác xã kiểu mới để đáp ứng tiêu chí nông thôn mới.

Theo đó, CRD đã thiết kế 3 bảng hỏi chặt chẽ dành cho các đối tượng: lãnh đạo xã, lãnh đạo các tổ, nhóm sản xuất và các thành viên. Các điều tra viên lấy ý kiến về vai trò, lợi ích của tổ hợp tác trong cung cấp dịch vụ đầu vào, liên kết sản xuất cũng như cung cấp dịch vụ đầu ra, đánh giá các loại hình dịch vụ hiện tại và xu hướng, tính kịp thờ thuận tiện khi sử dụng dịch vụ của tổ nhóm…

Hoạt động thu thập thông tin đã diễn ra nghiêm túc, liên tục trong nhiều ngày và đến nay công việc còn lại là xử lý số liệu, viết báo cáo nghiên cứu. Đây là một hợp phần quan trọng của dự án Nâng cao hiệu quả trong Chương trình Xây dựng Nông thôn mới tại tỉnh Thừa Thiên Huế

CC PTNT