Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Thứ tư, 29/06/2022

679
+ aa -

Điều hành tác nghiệp

Cập nhật lúc : 16:18 01/10/2020
Tập huấn về xây dựng nông thôn mới tại huyện Phong Điền
Ngày 29/9, Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh phối hợp với Văn phòng điều phối nông thôn mới huyện Phong Điền tổ chức lớp tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ các cấp về xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2020 trên địa bàn huyện Phong Điền.

Tại lớp tập huấn, các học viên được các giảng viên Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh truyền đạt một số nội dung về: Các vấn đề cơ bản định hướng chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025; Kết quả 10 năm thực hiện chương trình xây dựng NTM ở tỉnh Thừa Thiên Huế và định hướng chương trình giai đoạn 2021-2025; Hướng dẫn đánh giá giai đoạn 2016-2020 và lập kế hoạch chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 cấp huyện, xã; Bộ tiêu chí Quốc gia về xã NTM giai đoạn 2021-2025. Trong đó, tập trung đi sâu vào những chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn; Hướng dẫn thực hiện tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn; Định hướng chỉ đạo xây dựng tiêu chí huyện nông thôn mới kiểu mẫu; Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu, khu dân cư kiểu mẫu; những nội dung liên quan đến xây dựng, nâng cao chất lượng sản phẩm chủ lực của địa phương…

Bên cạnh đó, các học viên còn được trao đổi, giải đáp những thắc mắc, vấn đề liên quan đến công tác xây dựng nông thôn mới, chia sẻ kinh nghiệm, các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong quá trình thực tế triển khai xây dựng nông thôn mới tại một số địa phương.

Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp đội ngũ cán bộ cơ sở làm công tác xây dựng nông thôn mới cập nhật đầy đủ, kịp thời chỉ đạo mới của Trung ương, của tỉnh liên quan đến công tác xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, nâng cao kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm trong thực tế xây dựng nông thôn mới ở đơn vị mình, từ đó góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới tại huyện Phong Điền. Phấn đấu xây dựng huyện Phong Điền đạt chuẩn NTM.

Đến nay, huyện Phong Điền đã có 08/15 xã đạt chuẩn NTM, dự kiến đến hết năm 2020 có 11/15 xã đạt chuẩn NTM. Phấn đấu 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2023.

VPĐP NTM TTH (TH)