Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Thứ tư, 29/06/2022

584
+ aa -

Điều hành tác nghiệp

Cập nhật lúc : 11:15 14/09/2020
Tâp huấn nông thôn mới 2020 tại Quảng Điền
Thực hiện Kế hoạch số 23/KH-VPĐPNTM ngày 27/4/2020, Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh phối hợp với Văn phòng điều phối nông thôn mới huyện Quảng Điền tổ chức lớp tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ các cấp về xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2020 trên địa bàn huyện.

Tham gia lớp tập huấn có các học viên là thành viên BCĐ cấp huyện, cán bộ Văn phòng Điều phối nông thôn mới cấp huyện, đại diện Ban quản lý xã, lãnh đạo và cán bộ cấp xã phụ trách, theo dõi Chương trình MTQG xây dựng NTM,...

Tại lớp tập huấn, các học viên được thông tin về các chuyên đề như: Đánh giá tình hình, tiến độ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn huyện, thị xã  và các giải pháp thực hiện để đạt mục tiêu kế hoạch giai đoạn 2016-2020; Giới thiệu  một số vấn đề cơ bản của Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; ii) Hướng dẫn đánh giá giai đoạn 2016-2020 và lập kế hoạch Chương trình nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 cấp huyện, xã

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng đã giới thiệu tổng quan Sổ tay hướng dẫn thực hiện chương trình “hỗ trợ thực hiện hai chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020” (PforR). (Ban hành theo Quyết định số 1036 /QĐ-BNN-VPĐP ngày 28/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT);  Các  nghiệp vụ cơ bản: Lập kế hoạch lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cấp huyện xã, cơ chế đặc thù trong xây dựng NTM,… 

Qua lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực, nhận thức cho đội ngũ cán bộ các cấp về chương trình, mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng nông thôn mới; đồng thời, góp phần nâng cao những kỹ năng, kiến thức trong chỉ đạo điều hành Chương trình,  công tác tuyên truyền, vận động cán bộ,và nhân dân cùng chung tay xây dựng nông thôn mới tại cơ sở