Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Thứ tư, 29/06/2022

646
+ aa -

Điều hành tác nghiệp

Cập nhật lúc : 11:12 13/11/2020
Tập huấn Đề án 1385 tại A Lưới
Sáng ngày 05/11, Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh phối hợp với Văn phòng điều phối nông thôn mới huyện A Lưới tổ chức lớp tập huấn điểm về xây dựng nông thôn mới và Đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững theo Quyết định 1385/QĐ-TTg ngày 21/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Tại lớp tập huấn, các học viên được các giảng viên Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh truyền đạt một số nội dung về các vấn đề cơ bản về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 cấp xã, thôn, bản; các nội dung, nhiệm vụ của Kế hoạch triển khai đề án 1385/QĐ-TTg  trên địa bàn huyện A Lưới; Giới thiệu Bộ tiêu chí thôn, bản nông thôn mới và quy trình xét công nhận, công bố thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới; Giới thiệu các nội dung chính của Sổ tay hướng dẫn thực hiện chương trình “Hỗ trợ thực hiện hai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020” ban hành theo Quyết định số 1036 /QĐ-BNN-VPĐP ngày 28/3/2019của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;  Các kiến thức và kỹ năng cần thiết của cán bộ thôn, bản trong triển khai  thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: C

 

Bên cạnh đó, các học viên còn được giới thiệu về kỹ năng tuyên truyền vận động người dân trong xây dựng nông thôn mới, Kỹ năng tổ chức, điều hành cuộc họp, xử lý mâu thuẫn và xây dựng sự đồng thuận trong cộng đồng; ỹ năng lập và tổ chức triển khai kế hoạch phát triển thôn theo phương pháp dựa vào nội lực cộng đồng,...

Qua lớp tập huấn , các học viên đã trao đổi, giải đáp những thắc mắc, vấn đề liên quan đến công tác xây dựng nông thôn mới, chia sẻ kinh nghiệm, các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong quá trình thực tế triển khai xây dựng nông thôn mới tại một số địa phương.

Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp đội ngũ cán bộ cơ sở làm công tác xây dựng nông thôn mới cập nhật đầy đủ, kịp thời chỉ đạo mới của Trung ương, của tỉnh liên quan đến công tác xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, nâng cao kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm trong thực tế xây dựng nông thôn mới ở đơn vị mình, từ đó góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới tại cơ sở.

Văn phòng Điều phối huyện A Lưới