Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Thứ tư, 29/06/2022

520
+ aa -

Điều hành tác nghiệp

Cập nhật lúc : 11:09 07/06/2020
Họp Thường trực BCĐ tỉnh về Chương trình NTM
Ngày 05/6 Thường trực BCĐ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế đã họp dưới sự chủ trì của PCT UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương

Tại cuọc họp  Thường trực  Ban Chỉ đạo đã nghe báo cáo tình hình tiến dộ trường học thực hiện kế hoạch Chương trình năm 2020.

Sau khi thảo luận, phân tích, đánh giá tiến dộ thực hiện Chương trình,

 PCT UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương đã phát biểuchỉ đạo:  Năm 2020 là năm cuối thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, vì vậy việc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các mục tiêu kế hoạch 5 năm của Chương trình có ý nghĩa rất quan trọng trong việc làm cơ sở xây dựng phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025, đồng thời là căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong nhiệm kỳ của các ngành, các địa phương.

Vì vậy, bên cạnh việc tập trung quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, phối hợp để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 theo Kế hoạch số 88/KH- UBND ngày 26/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở ban ngành, địa phương cần đẩy nhanh tiến độ công tác xây dựng, hoàn thiện hồ sơ, thẩm tra, thẩm định địa phương đúng thời hạn quy định tại Quyết định số 125/QĐ-UBND ngày 16/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Trước mắt tập trung chỉ đạo thực hiện một số việc như sau:

Đối với huyện Quảng Điền: Hiện đã có 8/10 xã đạt chuẩn, 02 xã còn lại là Quảng Ngạn và Quảng Thái đã hoàn thành 19/19 tiêu chí. UBND huyện Quảng Điền chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ đề nghị thẩm tra, thẩm định xét công nhận huyện nông thôn mới trong tháng 6/2020, phối hợp với các ngành liên quan cấp tỉnh để sớm trình TW thẩm định, xét công nhận.  

Đối với thị xã Hương Thủy: UBND thị xã tiếp tục rà soát, hoàn thiện các điều kiện đạt chuẩn theo yêu cầu sẵn sàng khi Hội đồng của TW vào thẩm định.

Đối với các xã còn lại đã hoàn thành 19/19 tiêu chí năm 2019 đến nay vẫn chưa có hồ sơ trình tỉnh thẩm định gồm: Phong Thu, Phong Mỹ, Điền Môn (huyện Phong Điền), Hương Thọ, Hương Phong (thị xã Hương Trà), Phú Dương (huyện Phú Vang), UBND các huyện, thị xã khẩn trương chỉ đạo sớm trình hồ sơ để Hội đồng tỉnh thẩm định trước ngày 15/6/2020.

Đối với các xã đã có hồ sơ thẩm định: Quảng Ngạn, Quảng Thái (huyện Quảng Điền); Vinh Thanh, Phú Thanh (huyện Phú Vang), Vinh Mỹ, Lộc Hoà (Phú Lộc ), Thượng Lộ ( Nam Đông), các sở, ban ngành liên quan khẩn trương thẩm định theo tiêu chí đã phân công để hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét quyêt định công nhận trước ngày 30/6/2020.

VPĐP NTM TTH