Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Thứ tư, 29/06/2022

639
+ aa -

Điều hành tác nghiệp

Cập nhật lúc : 11:25 13/11/2020
Hội thảo Kiểm toán kiểm đếm Chương trình PforR
Ngày 5/11 Kiểm toán nhà nước đã tổ chức hội thảo "Trao đổi dự thảo báo cáo xác minh kết quả năm 2019 thuộc Chương trình Hỗ trợ thực hiện hai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020"

Tham gia Hội thảo có đại diện  Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam (World Bank), Văn phòng Điều phối nông thôn mới TW và Ban Dân tộc cùng đại diện 18 tỉnh tham gia Chương trình" Hỗ trợ thực hiện hai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020"- PforR

Tại Hội thảo, sau khi nghe đơn vị tư vấn trình bày dự thảo báo cáo xác minh kết quả năm 2019 thuộc Chương trình Hỗ trợ thực hiện hai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020. ý kiến của đại biểu đã tập trung vào các vấn đề như: bàn giải pháp tăng cường sự tham gia của người dân vào các công trình cơ sở hạ tầng, tháo gỡ vướng mắc cho các địa phương trong thực hiện cơ chế đặc thù, phát huy hợp phần duy tu bảo dưỡng... và các khó khăn của địa phương trong quá trình thực hiện Sổ tay PforR.

Phát biểu kết luận Hội thảo, đại diện KTNN cảm ơn, ghi nhận các ý kiến đóng góp của các đại biểu đã tham gia góp ý kiến vào dự thảo báo cáo, trình bày các đề xuất với Ngân hàng thế giới, làm cơ sở để KTNN xem xét, đánh giá, hoàn thiện dự thảo báo cáo trước khi gửi Ngân hàng thế giới.

VPĐP NTM TTH (TH)