Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Thứ tư, 29/06/2022

729
+ aa -

Điều hành tác nghiệp

Cập nhật lúc : 11:04 14/09/2020
Hội đồng thẩm định xã nông thôn mới họp đợt 4
Ngày 11/9 Hội đông thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh (HĐ) đã họp thông qua hồ sơ thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn đợt 4 năm 2020. Theo đó đợt này có 5 xã có hồ sơ đề nghị thẩm định gồm: Phú Thanh, Vinh Thanh (huyện Phú Vang), Điền Hoà, Phong Mỹ và Phong Thu (huyện Phong Điền).Ông Hồ Vang, Phó Giám đốc sở Nông nghiệp và PTNT, Phó Chủ tịch HĐ, chủ trì. Đại diện Lãnh đạo các Sở, ban, ngành là ủy viên Hội đồng thẩm định; thành viên Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh và lãnh đạo UBND huyện và UBND các xã liên quan.

Sau khi nghe Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, cơ quan thường trực HĐ báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới của 5 xã gồm:Phú Thanh, Vinh Thanh (huyện Phú Vang), Điền Hoà, Phong Mỹ và Phong Thu (huyện Phong Điền), Hội đồng đã xem xét thảo luận và đi đến thống nhất như sau:

- Đối với xã Điền Hoà: Do vấn đề ô nhiễm môi trường tại HTX chăn nuôi xã Điền Hoà chưa được xử lý nên tiêu chí 17 chưa được đánh giá đạt chuẩn. Vì vậy HĐ biểu quyết không đưa xã Điền Hoà vào xét và biểu quyêt công nhận trong đợt nay.

- Đối với 04 xã còn lại, hồ sơ đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới của các xã: Phú Thanh, Vinh Thanh (huyện Phú Vang), Phong Mỹ và Phong Thu (huyện Phong Điền) đã thực hiện đầy đủ theo quy định tại Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định, điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn Nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

- Kết quả thực hiện các tiêu chí xã Nông thôn mới của 04 xã: Phú Thanh, Vinh Thanh (huyện Phú Vang), Phong Mỹ và Phong Thu (huyện Phong Điền) đều đạt các tiêu chí xã Nông thôn mới theo Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã Nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 và Quyết định số 1435/QĐ-UBND ngày 27/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quy định quy định cụ thể một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh

- Kết quả đánh giá sự hài lòng của người dân: Được nhân dân đồng thuận cao; tỷ lệ các tiêu chí được hỏi đều đạt theo quy định.

- Kết quả bỏ phiếu: 100% số phiếu nhất trí đề nghị UBNMD tỉnh quyết định công nhận 04 xã: Phú Thanh, Vinh Thanh (huyện Phú Vang), Phong Mỹ và Phong Thu (huyện Phong Điền) đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2019.

Như vậy đến nay toàn tỉnh đã có 56/97 xã đạt chuẩn, chiếm tỷ lệ 57%. dự kiến từ nay đến cuối năm có thểm 6-8 xã đạt chuẩn, góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới  của tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020 

VPĐP NTM TTH (TH)