Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Thứ tư, 29/06/2022

612
+ aa -

Điều hành tác nghiệp

Cập nhật lúc : 15:29 07/07/2020
Hai xã cuối cùng của huyện Quảng Điền đã đạt chuẩn nông thôn mới
Ngày 6/7/2020, Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký các quyết định số 1620/QĐ-UBND và 1621/QĐ-UBND về công nhận xã Quảng Thái và xã Quảng Ngạn (huyện Quảng Điền) đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Như vậy tính đến thời điểm này, huyện Quảng Điền đã có 10/10 xã (tỷ lệ 100%) đạt chuẩn NTM.

Là huyện thuần nông, xuất phát điểm kinh tế thấp, khi bắt tay vào việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Quảng Điền gặp rất nhiều khó khăn. Song, với sự phấn đấu nỗ lực của cả hệ thống chính trị, đến nay huyện Quảng Điền đã đạt được nhiều thắng lợi.

Qua 10 năm triển khai, công tác tổ chức, thực hiện phong trào thi đua đã được thực hiện khẩn trương, đồng bộ, nghiêm túc, kịp thời với nhiều biện pháp, nội dung phù hợp, sát với thực tế và đáp ứng nguyện vọng của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Đến nay, toàn huyện có 10/10 xã đạt chuẩn nông thôn mới 

Để tiến tới và phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào cuối năm 2020, huyện Quảng Điền đặt ra nhiệm vụ và giải pháp với 9 nhóm như nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của BCĐ và bộ phận giúp việc các cấp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, tăng cường huy động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh chỉ đạo phát triển kinh tế nâng cao thu nhập cho người dân.

Huyện xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật và đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn, tiếp tục đẩy mạnh phát triển giáo dục, y tế và xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới, giữ vững an ninh trật tự ở nông thôn và xây dựng hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, đảm bảo quốc phòng và an ninh.

 Có thể khẳng định, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn huyện Quảng Điền rất được sự ủng hộ, đồng thuận của quần chúng nhân dân. Không dừng lại ở đó, hiện nay cùng với việc hoàn thành xây dựng nông thôn mới ở các xã chưa đạt, huyện Quảng Điền đang nỗ lực xây xã nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu.

Giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030,Quảng Điền phấn đấu trở thànhh nông thôn mới nângcao trongđó có 100% xã đạt xã nông thôn mới nâng cao, 30% xã đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu. 

CTV