Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Thứ tư, 29/06/2022

573
+ aa -

Điều hành tác nghiệp

Cập nhật lúc : 10:01 17/08/2020
Đoàn Kiểm đếm làm việc tại Thừa Thiên Huế
Ngày 17/8 Đoàn Kiêm đếm Chương trình PforR đã có buổi làm việc với các cơ quan ban ngành tỉnh Thừa Thiên Huế về kế hoạch triển khai kiểm đếm Chương trình Chương trình PforR, Mục tiêu của đợt kiểm đếm là đánh giá tình hình thực hiện Chương trình theo các các chỉ số thống nhất với Ngân hàng thế giưới. Báo cáo xác minh kết quả là cơ sở giải ngân của khoản vay của Ngân hàng thế giới cho chính phủ Việt Nam

Thực hiện Công văn số 6742/UBND-TC ngày 30/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kế hoạch kiểm đếm Chương trình Chương trình PforR (Chương trình hỗ trợ thực hiện hai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình 135 vay vốn của WB năm 2019) theo Công văn số 726/KTNN-HTQT ngày 09/7/2020 của Kiểm toán nhà nước về việc xác minh kết quả năm 2019 Chương trình PforR.Theo đó Đoàn kiểm đếm sẽ làm việc tại 25 xã thuộc 5 huyện, thị xã của tỉnh Thừa Thiên Huế từ ngày 17/8/2020 đến 18/9/2020.

Văn phòng Điều phối