Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Thứ tư, 29/06/2022

590
+ aa -

Điều hành tác nghiệp

Cập nhật lúc : 10:51 17/08/2020
Đẩy mạnh tiến độ hoàn thành mục tiêu kế hoạch Chương trình xây dựng NTM năm 2020
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Văn phòng Điều phối vừa có văn bản hướng dẫn đây nhanh tiến độ kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020

Theo đó, năm 2020 là năm cuối thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, vì vậy việc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các mục tiêu kế hoạch 5 năm của Chương trình có ý nghĩa rất quan trọng trong việc làm cơ sở xây dựng phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025, đồng thời là căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong nhiệm kỳ của các ngành, các địa phương.  Vì vậy, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh đề nghị UBND, BCĐ các huyện, thị xã tăng cường chỉ đao, điều hành, phối hợp để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 theo Kế hoạch số 88/KH- UBND ngày 26/3/2020 của UBND tỉnh, cụ thể là:

- Đối với các xã dự kiến đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020 gồm: Thượng Nhật (huyện Nam Đông), Phong Xuân, Điền Môn (huyện Phong Điền), Xuân Lộc, Lộc Bình (huyện Phú Lộc), Bình Tiến (thị xã Hương Trà), Phú Lương, Vinh Xuân, Vinh Hà (huyện Phú Vang), cần khẩn trương soát xét để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí còn lại để sớm lập hồ sơ thẩm định xét công nhận trong năm (phấn đấu xây dựng hồ sơ trong tháng 8-9/2020).

- Đối với các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao gồm: Quảng Phú, Quảng Thọ (huyện Quảng Điền), Điền Lộc, Phong Hòa (huyện Phong Điền), Phú Thượng (huyện Phú Vang) Vinh Hưng (huyện Phú Lộc), Hương Phong, Sơn Thủy ( huyện A Lưới), Hương Vinh (thị xã Hương Trà) sớm kiểm tra, rà soát các tiêu chí còn lại và tập trung hoàn thành đối với xã có khả năng về đích trong năm 2020, phấn đấu mỗi huyện có ít nhất 01 xã đạt chuẩn nâng cao.

- Đối với các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, bao gồm: Thủy Thanh (thị xã Hương Thủy), Lộc Bổn (huyện Phú Lộc), Hương Xuân (huyện Nam Đông), cần sớm kiểm tra, rà soát các tiêu chí còn lại và tập trung hoàn thành để phấn đấu về đích trong năm 2020.

Về trình tự, thủ tục thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới  nâng cao, kiểu mẫu, tạm thời áp dụng tương tự như xã đạt chuẩn nông thôn mới./.

VPĐP NTM TTH