Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Thứ tư, 29/06/2022

285
+ aa -

Điều hành tác nghiệp

Cập nhật lúc : 16:40 11/08/2020
Sáng tạo, năng động trong chỉ đạo xây dựng NTM ở Quảng Điền .
Trồng hoa mang lại thu nhập cao ở Quảng Vinh.
Qua 10 năm xây dựng nông thôn mới, đến thời điểm này, huyện Quảng Điền có10/10 xã đạt chuẩn nông thôn mới và hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Đây là sự nỗ lực phấn đấu vượt bậc của cả hệ thống chính trị, sự năng động sáng tạo trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, sự đồng thuận cao trong nhân dân, từ đó đã góp phần cho huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng huyện nông thôn mới .

Trong thời gian qua, huyện Quảng Điền đã đạt kết quả tích cực trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn có nhiều chuyển biến; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được cải thiện và nâng cao, thu nhập bình quân đầu người đạt 38 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm còn 4,86%...Các xã đã xác định rõ cách làm, bước đi tiến độ, giải pháp triển khai xây dựng nông thôn mới phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương; phát huy tối đa vai trò, sự vào cuộc của hệ thống chính trị, đặc biệt vai trò của người đứng đầu, của Đảng bộ, Chi bộ, thôn, xóm, hộ gia đình trong xây dựng nông thôn mới. Tại địa bàn xã Quảng Thái, sau một thời gian nổ lực thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, địa phương được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn vào tháng 6 năm 2020. Cán bộ và nhân dân xã Quảng Thái rất vui mừng với những thành quả đã đạt được. Là một người dân của xã, ông Hồ Thúc Khánh rất vui mừng chứng kiến sự đổi thay của quê hương sau chặng đường quyết tâm thực hiện nông thôn mới. Khi được lấy phiếu đáng giá sự hài lòng của người dân đối với huyện đạt chuẩn nông thôn mới ông Khánh hồ hởi cho biết; Với những kết quả đạt được của xã Quảng Thái nói riêng của huyện Quảng Điền nói chung, chúng tôi rất hài lòng và tâm đắc, tôi rất cám ơn sự lãnh đạo sâu sắc của các đồng chí lãnh đạo huyện và xã đã tạo điều kiện cho người dân chúng tôi về cuộc sống sung túc như ngày hôm nay.

Trong xây dựng nông thôn mới, huyện Quảng Điền luôn xác định người dân giữ vai trò chủ thể vừa làm, vừa thụ hưởng, do đó, việc phát huy sự chủ động, tích cực tham gia của người dân được chú trọng. Trong đó, công tác tuyên truyền trở thành cuộc vận động xã hội sâu sắc và toàn diện, bám sát phương châm "dân bàn, dân làm, dân hưởng thụ". Trong 10 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới, nhờ làm tốt phong trào “Dân vận khéo”, nhân dân trên địa bàn huyện đã tự nguyện hiến 29.727m2 đất, chặt bỏ hơn 49.980 cây xanh các loại, 3.756 m2 tường rào, đóng góp 35.768 ngày công, hơn 6 tỷ đồng tiền mặt và nhiều khoản đóng góp khác quy ra tiền là 13,3 tỷ đồng, góp phần cùng Nhà nước mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng. Thực tiễn cho thấy, đến nay đa số người dân trên địa bàn huyện Quảng Điền đã nhận thức được vai trò chủ thể của mình trong xây dựng NTM.

Việc tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân trong xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ quan trọng được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện  khẩn trương thực hiện. Theo đó, tổng số hộ dân tổ chức lấy ý kiến đợt này là 19.713hộ/22.371 chiếm 88%. Hình thức lấy ý kiến được tổ chức  thành từng tổ công tác của các thôn phát phiếu cho hộ gia đình, hướng dẫn các hộ gia đình ghi phiếu trả lời câu hỏi và nhận phiếu trực tiếp từ các hộ gia đình. Đến nay đã có 100% phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân, tỷ lệ người dân hài lòng đạt 99,8%. Qua 11 nội dung lấy ý kiến, với câu hỏi sự hài lòng về tiêu chí quy hoạch, giao thông, điện nước, y tế, văn hóa - thông tin - thể thao, giáo dục, tổ chức sản xuất, an ninh trật tự và cải cách hành chính, tỷ lệ hài lòng đều đạt trên 98%.  Về sự hài lòng với kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện có 19.689 phiếu hài lòng, tỷ lệ đạt 99,88%, các hộ được lấy ý kiến đồng tình cao với kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện, đánh giá tất cả các tiêu chí đều đã đạt chuẩn. 

Theo tổng hợp của Ủy ban MTTQ huyện, qua tổ chức lấy ý kiến hài lòng, có nhiều nội dung nhân dân rất quan tâm, như: Xây dựng mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; phát triển kinh tế hộ để nâng cao thu nhập cho người dân, giảm nghèo bền vững; đầu tư xây dựng đường giao thông, thủy lợi; y tế, giáo dục; tình hình an ninh trật tự ở địa phương... Người dân cũng có nhiều ý kiến, kiến nghị và đưa ra các giải pháp giúp cấp ủy, chính quyền các cấp và các tổ chức đoàn thể thực hiện có hiệu quả hơn, thiết thực hơn nhằm giữ vững và nâng cao tiêu chí đã đạt được như: Môi trường, y tế, an ninh trật tự, nâng cấp mở rộng thêm các tuyến đường giao thông nông thôn.

iệc tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân trong xây dựng nông thôn mới còn nhằm thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, thông qua đó phát huy hơn nữa vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, nâng cao trách nhiệm của Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong việc vận động, giám sát xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Cùng với kết quả đạt được trong việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới” cũng như ý nghĩa, tầm quan trọng của hoạt động giám sát nhân dân thông qua việc tổ chức đánh giá sự hài lòng của người dân trong xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên, nêu cao vai trò, trách nhiệm; tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hơn nữa để phong trào xây dựng nông thôn mới ngày càng đi vào chiều sâu, chất lượng được nâng cao; đời sống vật và chất tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên; góp phần có hiệu quả vào phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của huyện.

Kết quả đánh giá sự hài lòng của nhân dân đối với xây dựng nông thôn mới có ý nghĩa hết sức quan trọng, là một căn cứ, cơ sở để các cấp có thẩm quyền xem xét, công nhận huyện Quảng Điền đạt chuẩn nông thôn mới trong thời gian tới.

CTV