Điều hành tác nghiệp

Ban Chỉ đạo họp đề nghị xét công nhận thị xã Hương Thủy hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới Ngày 17/01/2020 tại Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế, Ban Chỉ đạo Các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 tỉnh Thừa Thiên Huế (Ban Chỉ đạo tỉnh) tổ chức họp đề nghị ...