Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Thứ ba, 30/05/2023

Điều hành tác nghiệp

Đổi mới tư duy, thay đổi quan điểm phát triển sản xuất nông nghiệp Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đã nhấn mạnh như vậy trong buổi làm việc làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình hình thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của ...

  • Nâng cao hiệu quả đầu tư công năm 2021 sáng 30/12/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 28/CT-UBND về việc nâng cao hiệu quả đầu tư công, thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công năm 2021.Văn phòng Điều phối NTM tỉnh xin giới thiệu các nội dung chính ...

  • Tập huấn Đề án 1385 tại A Lưới Sáng ngày 05/11, Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh phối hợp với Văn phòng điều phối nông thôn mới huyện A Lưới tổ chức lớp tập huấn điểm về xây ...

  • Hội thảo Kiểm toán kiểm đếm Chương trình PforR Ngày 5/11 Kiểm toán nhà nước đã tổ chức hội thảo "Trao đổi dự thảo báo cáo xác minh kết quả năm 2019 thuộc Chương trình Hỗ trợ thực hiện hai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông ...