Điều hành tác nghiệp

Tập trung chỉ đạo và thực hiện tốt Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2021 UBND tỉnh vừa ra Chỉ thị phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Theo đó, Chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững và ...

  • Tập huấn Đề án 1385 tại A Lưới Sáng ngày 05/11, Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh phối hợp với Văn phòng điều phối nông thôn mới huyện A Lưới tổ chức lớp tập huấn điểm về xây ...

  • Hội thảo Kiểm toán kiểm đếm Chương trình PforR Ngày 5/11 Kiểm toán nhà nước đã tổ chức hội thảo "Trao đổi dự thảo báo cáo xác minh kết quả năm 2019 thuộc Chương trình Hỗ trợ thực hiện hai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông ...

  • Tâp huấn nông thôn mới 2020 tại Quảng Điền Thực hiện Kế hoạch số 23/KH-VPĐPNTM ngày 27/4/2020, Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh phối hợp với Văn phòng điều phối nông thôn mới huyện Quảng Điền tổ ...

  • Đoàn Kiểm đếm làm việc tại Thừa Thiên Huế Ngày 17/8 Đoàn Kiêm đếm Chương trình PforR đã có buổi làm việc với các cơ quan ban ngành tỉnh Thừa Thiên Huế về kế hoạch triển khai kiểm đếm Chương trình Chương trình PforR, Mục tiêu của ...