Điều hành tác nghiệp

Những giải pháp trong việc thực hiện xây dựng nông thôn mới ở Thừa Thiên Huế BBT giới thiệu bài viết của Ts Bùi Thắng đề xuất một số giải pháp trong xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Thừa Thiên Huế

  • Phát hành ấn phẩm“Bản tin xây dựng nông thôn mới Nhằm phục vụ cho công tác điều hành Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương sẽ phát hành ấn phẩm “Bản tin xây dựng nông thôn mới: hàng quý.Bản tin số 1 được phát hành vào ngày ...

  • Khắc phục hạn chế trong xây dựng nông thôn mới. Cùng với vấn đề tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới (NTM) là đề lớn trong số 7 vấn đề mà Chính phủ vừa yêu cầu Bộ NN-PTNT có giải pháp triển khai khắc phục trong thời gian tới....

  • Thông qua quy hoạch nông thôn mới theo hướng đô thị xã Thuỷ Vân Ngày 4/11 thị xã Hương Thuỷ đã tổ chức cuộc họp thông qua lần cuối bản quy hoạch xây dựng nông thôn mới theo định hướng đô thị của xã Thuỷ Vân. Cuộc họp do ông Nguyễn Đắc Tập, PCT UBND thị xã Hương Thuỷ chủ trì. Tham dự cuộc họp có đại ...

  • Các nút thắt trong xây dựng nông thôn mới cần tháo gỡ Cũng như tình trạng chung của nhiều địa phương khác, trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn còn nhiều vấn đề bất cập, những khó khăn, tồn tại và cần có giải pháp nhằm thực hiện tốt mục tiêu ...

  • Cần những tháo gỡ kịp thời trong xây dựng nông thôn mới Để thực hiện thành công mục tiêu Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, cần có những giải pháp kịp thời có tính chất vĩ mô để khắc phục những vấn đề bất cập, những khó khăn, tồn tại đã được đúc kết trong giai đoạn ...