Tin tức & Sự kiện

Cập nhật lúc : 15:44 12/04/2019

Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Ngày 09/4/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 78/KH-UBND về việc tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2010-2020

Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nhằm đánh giá toàn diện, tổng thể kết quả và tác động của 10 năm thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh,trong đó tập trung đánh giá những mặt được, chưa được, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; đề xuất các nguyên tắc, chủ trương, cơ chế, chính sách và giải pháp chủ yếu triển khai Chương trình giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến 2030 phù hợp với điều kiện của địa phương; đồng thời, tổ chức khen thưởng, biểu dương các tập thể, cánhân,đơn vịtiêu biểu thực hiện Phong trào thi đua“Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020.

Theo kế hoạch, đối với cấp xã, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã chọn 01-02 xã tiêu biểu để tổ chức hội nghị tổng kết, thời gian tổng kết hoàn thành trước ngày 31/7/2019. Đối với Các huyện, thị xã, sẽ tổ chức hội nghị tổng kết cấp huyện hoàn thành trước ngày 15/8/2019, các huyện, thị xã hoàn chỉnh báo cáo tổng kết gửi về Văn phòng Điều phối chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới tỉnh trước ngày 20/8/2019. Đối với cấp tỉnh, Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2010-2019 gắn với hoạt động khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu sẽ diễn ra trong tháng 9/2019.

Văn phòng Điều phối  NTM

Số lượt xem : 1646

Chưa có bình luận nào cho bài viết này