Thông báo

Cập nhật lúc : 15:23 21/12/2018

Mời tham dự Hội thảo ngày 27/12/2018 Thời gian: 01 buổi, bắt đầu lúc 14 giờ 00 ngày 27/12/2018 (thứ Năm). Địa điểm: Khách sạn Điện Biên - Số 07, Điện Biên Phủ, thành phố Huế. Nội dung:: Góp ý Báo cáo đánh giá giữa kỳ tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020.

Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh tổ chức hội thảo góp ý Báo cáo đánh giá giữa kỳ tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới  trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020. Hội thảo do Ông Hồ Vang - Phó Giám đốc sở Nông nghiệp và PTNT, Chánh Văn phòng Văn phòng Điều phối NTM tỉnh, chủ trì.

Thành phần, kính mời:

-       Đại diện các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Xây dựng, Công Thương, Nội vụ, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Y Tế, Văn hóa và Thể thao; Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh;

-       Đại diện lãnh đạo Văn phòng Điều phối Nông thôn mới các huyện, thị xã;

-       Đại diện lãnh đạo một số xã điển hình (Danh sách đính kèm)

Thời gian: 01 buổi, bắt đầu lúc 14 giờ 00 ngày 27/12/2018 (thứ Năm).

Địa điểm: Khách sạn Điện Biên - Số 07, Điện Biên Phủ, thành phố Huế.

Tài liệu: Trường Đại học Nông Lâm Huế chuẩn bị tài liệu và báo cáo tại hội thảo.

Điện thoại liên hệ: 0234.3835657- 0909.506.928

Trân trọng kính mời./.

Nơi nhận:

- Thành phần mời;

- Trường ĐHNL Huế;

- Chánh VP VPĐPNTM tỉnh;

- Lưu VPĐPNTM.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

Phạm Quyền 

Số lượt xem : 37521

Chưa có bình luận nào cho bài viết này