Thông báo

Cập nhật lúc : 16:06 01/04/2019

Mời Hội nghị triển khai kế hoạch 2019

Thời gian: 8:00 ngày 05/4/2019 (thứ Sáu) Địa điểm: Sở Nông nghiệp và PTNT - số 07 Đống Đa - Huế

Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2019 và triển khai côg tác tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình theo Quyết định số 31/QĐ-BCĐCCTMTQG ngày 05/3/2019 của Ban Chỉ đạo TW. Hội nghị do đồng chí Hồ Vang, Phó Giám đốc sở Nông nghiệp và PTNT, Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới  tỉnh, chủ trì.

Thành phần, kính mời:

-          Cấp tỉnh: Lãnh đạo và các thành viên Văn phòng Điều phối  nông thôn mới  tỉnh.

-          Cấp huyện: Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Điều phối  NTM cấp huyện;

-          Cấp xã : Chủ tịch UBND 16 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019:

Quảng Lợi, Quảng Thành, Quảng An (huyện Quảng Điền), Thượng Lộ, Thượng Nhật (huyện Nam Đông), Phong Mỹ, Phong Thu, Điền Hòa (huyện Phong Điền), Lộc Hòa (huyện Phú Lộc), Hương Thọ, Hương Phong (thị xã Hương Trà), Thủy Vân, (thị xã Hương Thủy), Vinh Thanh, Phú Dương, Phú Thanh (huyện Phú Vang), Nhâm (huyện A Lưới). 

; Ủy ban nhân dân 13 xã theo Kế hoạch xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2019-2020:Quảng Phú, Quảng Thọ, Hương Hòa, Điền Lộc, Phong Hiền, Phong Hòa, Phú Thượng, Lộc Bổn, Vinh Hưng,Hương Phong (A Lưới ), Sơn Thủy, Thủy Thanh, Hương Vinh

Thời gian: Bắt đầu lúc 8 giờ 00, ngày 05/4/2019 (thứ Sáu)

Địa điểm: Hội trường tầng 3, Sở Nông nghiệp và PTNT,  số 07 - Đống Đa - Huế.

Điện thoại liên hệ: 0234.38.16.799 - 0234.38.35.657

Trân trọng kính mời.

Giấy mời chính thức đã gửi theo đường công văn./.

Nơi nhận:

- Thành phần mời;

- Văn phòng Sở NNPTNT (để phối hợp);

- Lưu VPĐPNTM.

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

Hồ Vang

 

 

Số lượt xem : 1188

Chưa có bình luận nào cho bài viết này