Hoạt động các địa phương

Cập nhật lúc : 16:13 26/04/2019

Lế công bố Hương Toàn đạt chuẩn nông thôn mới

Sáng 16/4 UBND thị xã Hương Trà đã tổ chức lễ công bố xã Hương Toàn đạt chuẩn nông thôn mới, đây cũng là xã thứ 3 xã của Hương Trà đã hoàn thành 19/19 tiêu chí và được công nhận xã đạt chuẩn NTM.

Sau hơn 8 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, với sự góp sức của người dân và nỗ lực của chính quyền địa phương, kết cấu hạ tầng thiết yếu về giao thông, thủy lợi, văn hóa, y tế, giáo dục... được quan tâm đầu tư, nâng cấp. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển, nhiều mô hình sản xuất, ứng dụng tiến bộ KHKT mang lại hiệu quả kinh tế và thu nhập cao cho người dân. Nhờ đó, tiêu chí thu nhập của Hương Toàn đạt cao so với tiêu chuẩn quy định: từ 18,2 triệu đồng (2012) đến gần 36 triệu đồng/người/năm (2018); tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể, từ 8,48% (2011) còn 4,48% (2018)

Với phương châm xây dựng nông thôn mới là qúa trình thường xuyên,liên tục, có khởi đầu nhưng không có kết thúc, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã  Hương Toàn cam kết tiếp tục tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế và nguồn lực sẵn có cũng như phát huy những kinh nghiệm đã đạt được, cùng nhau đoàn kết một lòng, để giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM. Tiến tới xây dựng xã NTM nâng cao, kiểu mẫu.

Một số hình ảnh tại buổi lễ

Tiết mục múa mừng xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới của học sinh cấp 2 Hương Toàn

Hạ tầng giao thông nông thôn được đầu tư ở xã

Nghề làm bún truyền thống ở làng Vân Cù

Nuôi cá lồng trên sông Bồ ở Hương Toàn

Số lượt xem : 5281

Chưa có bình luận nào cho bài viết này