Hoạt động ban ngành

Đoàn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng nông thôn mới Hưởng ứng Phong trào Thanh niên chung sức xây dựng nông thôn mới, ngày 18/5/2019, Đội tri thức trẻ tình nguyện chuyển giao KHKT đã phối hợp với Thị Đoàn Hương Trà tổ chức tập huấn chuyển giao tiến bộ KHKT ...

  • Xi măng Đồng Lâm xây dựng đường nông thôn mới Những ngày cuối tháng 4, nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã tại các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh hoàn thành mang đến diện mạo mới cho địa phương, tạo thuận lợi cho người dân trong ...