Hoạt động ban ngành

Ngân hàng Chính sách đồng hành thực hiện tiêu chí Môi trường Từ nguồn vốn tín dụng chính sách, tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai nhiều chương trình, dự án đầu tư cải thiện môi trường nông thôn, góp phần hoàn thành tiêu chí 17 - Môi ...

  • Thêm một Hợp tác xã Lâm nghiệp bền vững Sáng 19/6 Hợp tác xã Lâm nghiệp bền vững (HTXLNBV) Toàn Tiến (TX. Hương Thủy) tổ chứci đại hội thành lập. Đến dự có ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban ...