Hoạt động ban ngành

Nam Đông: Bộ đội tham gia xây dựng nông thôn mới Sáng ngày 22/8, tại xã Thượng Quảng, huyện Nam Đông, trên 60 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 6 - Bộ CHQS tỉnh phối hợp với đoàn viên thanh niên xã Thượng Quảng tổ chức lễ ra quân “Lực lượng vũ trang chung sức xây dựng nông thôn mới

  • Hướng đi mới cho hợp tác xã kiểu mới Mô hình hoạt động theo “chuỗi giá trị” (CGT) được xác định là hướng đi mới, phù hợp với xu thế hội nhập của hợp tác xã (HTX) kiểu mới hiện nay.