»

Ngày 22 tháng 09 năm 2018

Tin mới

Thừa Thiên Huế phấn đấu cuối năm 2018 tăng 10 xã đạt chuẩn

Thừa Thiên Huế phấn đấu cuối năm 2018 tăng 10 xã đạt chuẩn

Các địa phương của tỉnh Thừa Thiên Huế đang khẩn trương nổ lực hoàn thành các tiêu chí còn lại, phấn đấu từ nay đến cuối năm 2018 có thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 40 xã, bảo đảm lộ trình hoàn thành mục tiêu giai đoạn 2016-2020 để đạt tỷ lệ này vào năm 2020 là 59%.

Xem thêm

VĂN BẢN MỚI

Xem thêm

Hướng dẫn triển khai xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020 

- Ngày ban hành 17/08/2018

Tải file đính kèm.
File 1

Bộ tiêu chí xây dựng vườn mẫu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2018-2020

- Ngày ban hành 14/08/2018

Tải file đính kèm.
File 1

Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại hội nghị Chương trình mỗi xã mỗi sản phầm giai đoạn 2018-2020

- Ngày ban hành 31/07/2018

Tải file đính kèm.
File 1

Ban hành Bộ tiêu chí thôn, bản nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2018-2020

- Ngày ban hành 17/07/2018

Tải file đính kèm.
File 1

VỀ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN HỢP TÁC, LIÊN KẾT TRONG SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP

... - Ngày ban hành 05/07/2018

Tải file đính kèm.
File 1

Thư viện ảnh

Xem thêm