VĂN BẢN MỚI

 • Kế hoạch số 211/KH-UBND về việc kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế (2010-2020 )
  (Ngày ban hành 12/09/2019)
 • Kế hoạch số 78/KH-UBND về việc tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2010-2020 
  (Ngày ban hành 09/04/2019)
 • Kế hoạch số 49/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019
  (Ngày ban hành 12/03/2019)
 • Quyết định số 31/QĐ-BCĐCTMTQG về việc Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
  (Ngày ban hành 05/03/2019)
A Lưới: Nuôi cá tầm - mô hình nhiều triển vọng

Tại Việt Nam, loài cá này có giá trị kinh tế và dinh dưỡng cao, được đưa vào thử nghiệm ở các địa phương từ năm 2005. Đến nay, tại một số địa phương vùng núi đã phát triển, mang lại hiệu quả với hai hình thức nuôi lấy thịt và lấy trứng. Tại nước ta, hiện đang nuôi phổ biến hai loài cá tầm Siberi ...