VĂN BẢN MỚI

 • Kế hoạch số 49/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019
  (Ngày ban hành 12/03/2019)
 • Quyết định số 31/QĐ-BCĐCTMTQG về việc Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
  (Ngày ban hành 05/03/2019)
 • Công văn số 277/QĐ-UBND về việc Ban hành Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2019-2020
  (Ngày ban hành 31/01/2019)
 • Kế hoạch số 11/.KH-UBND về việc Kế hoạch xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2019-2020 
  (Ngày ban hành 16/01/2019)
Quảng Điền duy trì nâng chất xã nông thôn mới

Toàn huyện hiện đã có 5/10 xã đạt chuẩn nông thôn mới và đáng phấn đấu đến cuối năm 2020 trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Thừa Thiên Huế. Với quan điểm xây dựng nông thôn mới là một quá trình liên tục, không có điểm két thúc, huyện đã chọn 2 xã Quảng ...