»

Ngày 17 tháng 07 năm 2018

Tin mới

Hội nghị triển khai Chương trình OCOP

Hội nghị  triển khai Chương trình OCOP

Ngày 13-14/7 Hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình " Mỗi xã mỗi sản phẩm" OCOP đã được tổ chức tại Bắc Giang. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đồng chủ trì Hội nghị.

Xem thêm

VĂN BẢN MỚI

Xem thêm

xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020

- Ngày ban hành 30/06/2018

Tải file đính kèm.
File 1

Ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2020

Chi tiêt xin vui lòng truy cập theo link dưới đây: 691/QĐ-TTg

... - Ngày ban hành 05/06/2018

Tải file đính kèm.
File 1

Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị toàn quốc triển khai xây dựng mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu

Chi tiêt xin vui lòng truy cập theo link dưới đây:

Tải file đính kèm.
File 2

phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020 

- Ngày ban hành 07/05/2018

Tải file đính kèm.
File 1

ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2018 - 2020 

- Ngày ban hành 06/04/2018

Tải file đính kèm.
File 1

Thư viện ảnh

Xem thêm