VĂN BẢN MỚI

 • Kế hoạch số 88/KH-UBND về việc Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020
  (Ngày ban hành 26/03/2020)
 • Quyết định số 3204/QĐ-UBND về việc Thành lập Đoàn thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí huyện nông thôn mới,thị xã hoàn thành nhiệm xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
  (Ngày ban hành 11/12/2019)
 • Kế hoạch số 211/KH-UBND về việc kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế (2010-2020 )
  (Ngày ban hành 12/09/2019)
 • Kế hoạch số 78/KH-UBND về việc tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2010-2020 
  (Ngày ban hành 09/04/2019)
Thừa Thiên Huế có huyện đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới

Xuất phát từ sản xuất  Ông Hoàng Công Tuấn ở xã Quảng Thọ cảm nhận: “Gần hết đời người gắn bó với vùng quê Quảng Điền, chưa bao giờ tui cảm thấy vui trước sự đổi thay của quê hương như bây giờ. Đến đâu, cũng thấy người dân làm đường bê tông, đê bao nội đồng, kênh mương thủy lợi, nhà văn ...