Lễ tổng kết và trao giải Giải thưởng sáng tạo Khoa học Công nghệ lần thứ IX năm 2018

Giải thưởng lần này được xét và trao cho các công trình thuộc 7 lĩnh vực: Công nghệ thông tin, điện tử và viễn thông; Cơ khí và tự động hóa; Sinh - y học phục vụ sản xuất và đời sống; Công nghệ vật liệu; Công nghệ nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên; Công nghệ nhằm tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mới; Khoa học xã hội và nhân văn. Phát biểu ...

VĂN BẢN MỚI

 • Quyết định số 1385/QĐ-CP về việc phê duyệt đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 - 2020
  (Ngày ban hành 21/10/2018)
 • Công văn số 6047/UBND-NN về việc Hướng dẫn triển khai xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020 
  (Ngày ban hành 17/08/2018)
 • Quyết định số 1799/QĐ-UBND về việc Bộ tiêu chí xây dựng vườn mẫu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2018-2020
  (Ngày ban hành 14/08/2018)
 • Thông báo số 268/TB-VPCP về việc Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại hội nghị Chương trình mỗi xã mỗi sản phầm giai đoạn 2018-2020
  (Ngày ban hành 31/07/2018)
A Lưới: Khi người dân đồng thuận

Nhiều cách làm Là xã thứ 3 của huyện miền núi A Lưới “cán đích” NTM với chất lượng các tiêu chí đạt cao, Phú Vinh đang tạo tiền đề hướng đến xây dựng xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu vào năm 2022. Trong quá trình thực hiện, Đảng ủy xã lãnh, chỉ đạo làm tốt công tác vận động người ...